Polytan – sedan 1969 är vårt namn synonymt med kompromisslös kvalitet och funktionalitet när det gäller syntetiska sportbeläggningar. Våra produkter används framgångsrikt inom internationell toppidrott runt om i världen, samt för fritidsaktiviteter, klubb- och skolidrott.

Play Video

Så vi vet ett och annat om kvalitet – och det har vi visat under 50 års tid. Men hur bra är vi när det gäller hållbarhet?

FÖR TOKYO. FÖR IDROTTEN. FÖR MILJÖN.

HÅLLBAR UTVECKLING HOS POLYTAN

Polytan har alltid lagt stor vikt vid hållbarhet och låg miljöpåverkan. Som ansvarig totalleverantör ser vi till att ha en lämplig och samvetsgrann resursanvändning under varje steg av livscykeln – från valet av råmaterial vid produktion, installation, användning och underhåll, till avfallshantering och återvinning. Detta understryks av vår certifierade miljöledning enligt ISO 140001 sedan 2015.

UTVECKLING OCH DESIGN

Hållbarhet utvecklas redan i förstastadiet,

RÅMATERIAL

Vi ställer inte bara höga krav på vår egen produktion. Vi väljer råmaterial med omsorg.

PRODUKTION

Liten miljöpåverkan är vår högsta strävan.

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

Slitstarkt, hållbart och lättskött – tre egenskaper som beskriver Polytans konstgräs.

ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING

Efter konstgräsets aktiva karriär är det långt ifrån oanvändbart.

VÅRA GREEN TECHNOLOGY- PRODUKTER

I linje med EU-kommissionens mål om en plast- och biobaserad ordning arbetar vi också hårt med att undersöka möjligheten med bioplast och CO2-baserad plast, som redan är ett bra komplement till vår oljebaserade produktportfölj. Men som på lång sikt till och med kan ersätta den. Vi arbetar med detta initiativ tillsammans med ledande företag från hela världen som BraskemCovestro och Melos, som precis som Polytan är en del av Sport Group GmbH.

Resurs- och klimatskydd är därför grundmålen för vårt innovationsprogram, vars resultat du hittar på Polytan under kategorin “Green Technology” (GT)  en ny linje av mycket sofistikerade produkter och metoder som kombinerar den senaste expertisen från plastindustrin med de funktionella och miljömässiga fördelarna med förnybara resurser och ny resursbesparande teknik.

Sex produkter finns tillgängliga i vår Green Technology-serie (från juni 2021). Vi arbetar också hårt för att säkerställa att fler kommer följa snart  med kravet att produkterna kryssar i alla rutorna, inte bara när det gäller hållbarhet utan också spelarnas hälsasäkerhet och prestanda. 

green-tech-tokyo-gt

Poligras Tokyo GT

green-tech-tokyo-gt.jpg

LigaTurf Cross GTzero

LigaTurf Cross GT Systemaufbau

LigaTurf Cross GT

Poligras Platinum GT Systemaufbau

Poligras Platinum GT