Polytan – sedan 1969 är vårt namn synonymt med kompromisslös kvalitet och funktionalitet när det gäller syntetiska sportbeläggningar. Våra produkter används framgångsrikt inom internationell toppidrott runt om i världen, samt för fritidsaktiviteter, klubb- och skolidrott.

Play Video

Så vi vet ett och annat om kvalitet – och det har vi visat under 50 års tid. Men hur bra är vi när det gäller hållbarhet?

FÖR TOKYO. FÖR IDROTTEN. FÖR MILJÖN.

HÅLLBAR UTVECKLING HOS POLYTAN

Polytan har alltid lagt stor vikt vid hållbarhet och låg miljöpåverkan. Som ansvarig totalleverantör ser vi till att ha en lämplig och samvetsgrann resursanvändning under varje steg av livscykeln – från valet av råmaterial vid produktion, installation, användning och underhåll, till avfallshantering och återvinning. Detta understryks av vår certifierade miljöledning enligt ISO 140001 sedan 2015.

Green Technology Life Cycle SwedishGreen Technology Life Cycle Swedish

UTVECKLINGOCH DESIGN

Hållbarhet börjar med utformning och utveckling av våra produkter.

RÅMATERIAL

Vi ställer också kompromisslösa kvalitetskrav på de råmaterial vi väljer att använda i våra produkter.

PRODUKTION

Att minska de negativa miljöeffekterna spelar också en viktig roll för Polytans produktion.

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

Livslängden är en av de viktigaste förutsättningarna för att säkerställa en positiv ekobalans för konstgräs.

ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING

Inte ens efter de aktiva karriärerna har produkterna tjänat ut.

FRÅN NATUREN TILL IDROTTSPLANEN

Polytans nya landhockeygräs Poligras Tokyo GT är en produkt som på ett exemplariskt sätt förkroppsligar målen för strategin Green Technology. Genom utvecklingen av det här landhockeygräset har Polytan lyckats lansera en produkt som ger tydliga fördelar för klimatet och miljön jämfört med konventionella konstgrässystem och samtidigt erbjuder en spelkvalitet i världsklass. Polytans Poligras Tokyo GT är det officiella landhockeyunderlaget för de olympiska spelen i Tokyo 2020!

VÅRA GREEN TECHNOLOGY- PRODUKTER

I linje med målen i EU-kommissionens strategi för en plast- och biobaserad ekonomi arbetar vi också hårt med att undersöka användningen av bioplast och koldioxidbaserad plast, vilka redan med fördel kompletterar vår oljebaserade produktportfölj och som på lång sikt till och med kan komma att successivt ersätta den. Vi arbetar med detta initiativ tillsammans med ledande företag från hela världen, såsom Braskem, Covestro och fyllningsspecialisten Melos som i likhet med Polytan ingår i Sport Group GmbH. Resurs- och klimatskydd är därför centrala mål för vårt innovationsprogram. Resultaten av dessa initiativ hittar du på Polytans webbsida under rubriken ”Green Technology” (GT): En ny generation av avancerade produkter och metoder som kombinerar den senaste sakkunskapen från plastindustrin med de funktionella och miljömässiga fördelarna hos förnybara energikällor och nya, resursbevarande tekniker.

Landhockeygräset Poligras Tokyo GT, det konstgjorda fotbollsgräset LigaTurf Cross GTzero, det elastiska skiktet PolyBase GT och ifyllnadsgranulatet Fusion Infill GT är fyra produkter från vår Green Technology-linje (från och med november 2019). Vi arbetar också hårt för att se till att det snart kommer mer – med kravet att produkterna uppfyller alla önskemål, inte bara i termer av hållbar utveckling, utan också när det gäller spelarnas hälsa, säkerhet och prestanda.

green-tech-tokyo-gt

Poligras Tokyo GT

green-tech-tokyo-gt.jpg

LigaTurf Cross GTzero