Produktion

Att minska den negativa miljöpåverkan är också en viktig produktionsfaktor för Polytan. Vårt huvudfokus här ligger på energiförbrukningen, eftersom Polytan har bedömt att den har den största potentialen för besparingar som kommer att minska vår miljöpåverkan.

Förbättringar inom energibesparingen genom hela produktionsprocessen och infrastrukturen – av exempelvis belysning, tryckluftsmaskiner och kylsystem – har under flera år genomförts systematiskt och kontinuerligt. Med hjälp av nya och högpresterande tekniker har vi på så sätt förbättrat vårt miljöskydd samt minimerat energiförlusterna och de negativa effekterna på miljön (t.ex koldioxidutsläpp).

ENERGIFÖRVALTNINGSSYSTEMET

För att kontrollera den här processen införde Polytex 2014 ett ISO 50001-kompatibelt energiförvaltningssystem som regelbundet granskas av externa inspektionsorganisationer.

Transport

Produktionsanläggningar i Centraleuropa säkerställer korta och energieffektiva transportvägar till våra kärnmarknader.