Produktion

För att minska miljöpåverkan fokuserar Polytan på energiförbrukningen. Genom att optimera den kan också miljön besparas med negativa effekter.

Energibesparingen görs genom hela produktionsprocessen – av belysning, tryckluftsmaskiner och kylsystem. Med hjälp av ny teknik har vi kunnat förbättra vårt miljöskydd samt minimerat de negativa effekterna på miljön (tex koldioxidutsläpp).  

ENERGIFÖRVALTNINGSSYSTEMET

För att kontrollera den här processen införde Polytex 2014 ett ISO 50001-kompatibelt energiförvaltningssystem som regelbundet granskas av externa inspektionsorganisationer.  

Transport

I och med våra produktionsanläggningar i Tyskland, säkerställer Polytan korta och energieffektiva transportvägar till våra kärnmarknader runt om Centraleuropa.