Användning och underhåll

För många idrottsinriktningar har konstgjorda ytor varit en global standard i årtionden. Men våra grässystem är nu även ett seriöst alternativ till naturgräs. Det är slitstarkt, håller länge och erbjuder utmärkta spelegenskaper.  

 För oss är det minst lika viktigt med skydd och komfort för spelarna som användningsaspekter och hållbarhet. De senaste årens systemutveckling har minskat risken för olyckor och skador tack vare konstgräsets konsekventa elasticitet. FIFA har också genomfört studier som visar att konstgräs inte utgör en större risk för skador än naturgräs.  

LIVSLÄNGD

Konstgräs behöver varken klippas, gödslas eller ständigt bevattnas. Dessa egenskaper bidrar till att bevara miljö och resurser. Materialet av hög kvalitet och teknik som förbättrar beständigheten innebär också lång livslängd och låga underhållskostnader.  

GRÖNARE GRÄS – PÅ ALLA PLAN

Högkvalitativa system som Polytans ger ofta betydande fördelar, framförallt vid hög användning. Detta på grund av egenskaper som slitstarkt, hållbart och lättskött. Just livslängden och slitstyrkan är några av de viktigaste aspekterna för att garantera att konstgräset har en positiv miljöbalans. Vid högintensiv användning bidrar konstgräset till att skydda och till och med bevara värdefulla naturområden. I tempererade klimat kan ett konstgrässystem ersätta tre naturgräsområden eller bidra till att dessa områden förblir orörda i ekosystemet. 

SKYDD FÖR SPELARE

När det gäller våra konstgrässystem är skydd och komfort för spelarna lika viktigt som användningsaspekter och hållbarhet. Under de senaste årens systemutveckling har betydande förbättringar gjorts i detta avseende, vilket har gjort att den omedelbara risken för olyckor och skador har minskat ytterligare. På medellång och lång sikt innebär våra konstgrässystem idrottsutövande utan risk för bestående skador i rörelseapparaten, tack vare den varaktiga och alltid konsekventa elasticiteten. Detta har också bekräftats i FIFA:s studier som intygar att konstgräs inte utgör en större risk för skador än naturgräs.