Användning och underhåll

För många idrottsinriktningar har konstgjorda ytor varit en global standard i årtionden. Men våra konstgjorda grässystem är nu även ett seriöst alternativ till naturgräs. Högkvalitativa system som systemen från Polytan ger ofta betydande fördelar, framför allt vid hög användning, eftersom de är mer slitstarka, håller längre och är lättare att underhålla, samtidigt som de konsekvent erbjuder utmärkta spelegenskaper.

LIVSLÄNGD

Livslängden och slitstyrkan är några av de viktigaste aspekterna för att garantera att konstgräset har en positiv miljöbalans. Med en genomsnittlig livslängd på 12 år når Polytans konstgrässystem toppvärden även vid intensiv användning. Material av hög kvalitet samt särskild fibergeometri och teknik som förbättrar beständigheten mot ultraviolett strålning, vattenlagring och nötning säkerställer lång livslängd och låga underhållskostnader.

MILJÖVÄNLIGT OCH RESURSBEVARANDE

På grund av den högintensiva användningen bidrar konstgräset till att skydda och till med bevara värdefulla naturområden. I tempererade klimat kan ett konstgrässystem ersätta tre naturgräsområden eller bidra till att dessa områden förblir orörda i ekosystemet. I extrema klimat kan denna kvot vara ännu högre. Konstgräs behöver varken klippas eller gödslas och inte heller ständigt bevattnas. Dessa produktegenskaper bidrar till att bevara miljö och resurser.

SKYDD FÖR SPELARE

När det gäller våra konstgrässystem är skydd och komfort för spelarna lika viktigt som användningsaspekter och hållbarhet. Under de senaste årens systemutveckling har betydande förbättringar gjorts i detta avseende, vilket har gjort att den omedelbara risken för olyckor och skador har minskat ytterligare. På medellång och lång sikt innebär våra konstgrässystem idrottsutövande utan risk för bestående skador i rörelseapparaten, tack vare den varaktiga och alltid konsekventa elasticiteten. Detta har också bekräftats i FIFA:s studier som intygar att konstgräs inte utgör en större risk för skador än naturgräs.