Råmaterial

När vi väljer ut de råmaterial som ska användas i våra produkter ställer vi också upp kompromisslösa kvalitetskrav för dessa. Livslängden för våra produkter säkerställs genom att vi väljer råmaterial av hög kvalitet och särskilda fibergeometrier samt använder lämpliga metoder och tekniker.

Filament

Filamenten (tuft) i våra konstgräs är 100 % polyeten. Fördelarna med den här plasten är bland annat att den innebär lägre resursförbrukning och har utmärkt återvinningsbarhet jämfört med andra polymerer. Dessutom innehåller polyeten inga mjukgörare och inte ens vid förbränning frigörs några skadliga ämnen.

IFYLLNADSGRANULAT

Till våra ifyllnadsgranulat föredrar vi att använda EPDM (eten-propen-dien-gummi), ett material som har tydliga miljö- och hälsofördelar jämfört med avfallet från det däckgranulat som användes tidigare. Våra EPDM-gummigranulat uppfyller inte bara bestämmelserna i EU:s Reach-förordning (kemikalier) utan även de ännu strängare reglerna för leksaker som anges i DIN EN 71-3.

Green Technology

Som ett led i vår Green Technology produktlinje erbjuder vi redan produkter i vilka vi använder biopolymerer, återvunna material och till och med medel som binder koldioxid i vilka den klimatförstörande gasen används som ämne. Detta förhindrar att den släpps ut i atmosfären. Våra Green Technology-produkter måste fortfarande uppfylla samma höga kvalitetskriterier som alla andra produkter i fråga om prestanda och livslängd. Våra Green Technology-produkter är tillverkade av upp till 70 procent naturmaterial

Fusion_2000x1425px_Naturmaterial_Hanf
Fusion_2000x1425px_Naturmaterial_Zuckerrohr.jpg