Råmaterial

När vi väljer råmaterial som ska användas i våra produkter ställer vi höga kvalitetskrav. På det viset säkerställer vi livslängden. Råmaterialet är av hög kvalitet och med särskilda fibergeometrier. Genom lämpliga metoder och tekniker motverkar vi också åldrandeprocessen som orsakas av UV-strålning, fukt och värme. 

Filament

Filementen (torvfibrerna) i vårt konstgräs är tillverkade av 100% polyeten. Plasttypen innebär lägre resursförbrukning och är återvinningsbar i jämförelse med andra polymerer. Dessutom innehåller inte plasten några mjukgörare, vilket betyder att inga skadliga ämnen frigörs vid förbränning.  

IFYLLNADSGRANULAT

För våra fyllningsgranuler använder vi EPDM (etylen-propylen-gummi). Materialet har tydliga miljö- och hälsofördelar jämfört med avfallsdäcksgranulaten som använts tidigare. Våra EPDM-gummigranulat överensstämmer inte bara med EU REACH (kemikalier)reglerna utan också med den ännu strängare DIN EN 71-3-förordningen för leksaker. 

Green Technology

Som ett led i vår Green Technology produktlinje erbjuder vi redan produkter i vilka vi använder biopolymerer, återvunna material och till och med medel som binder koldioxid i vilka den klimatförstörande gasen används som ämne. Detta förhindrar att den släpps ut i atmosfären. Våra Green Technology-produkter måste fortfarande uppfylla samma höga kvalitetskriterier som alla andra produkter i fråga om prestanda och livslängd. Våra Green Technology-produkter är tillverkade av upp till 70 procent naturmaterial

Fusion_2000x1425px_Naturmaterial_Hanf
Fusion_2000x1425px_Naturmaterial_Zuckerrohr.jpg