Utvecklingoch design

Våra produkters hållbarhet startar med deras utformning. Förutom att produkterna har optimala funktionella egenskaper för idrott,är det särskilt viktigt att de är hållbara och har lång livslängd – för ingen annan åtgärd minskar påverkan på klimatet och miljön så mycket som livslängden hos en produkt.

Vi säkerställer lång livslängd genom att välja råmaterial av hög kvalitet och särskilda fibergeometrier, samt genom att använda lämpliga metoder och tekniker som bland annat motverkar åldrandeprocessen som orsakas av UV-strålning, fukt och värme.

Genom åren får UV-ljuset fibrerna att spricka och gör dem spröda (konventionella fibrer). UV-stabilisatorerna skyddar filamentet mot en snabb åldringsprocess (Polytans ENTAGLEMENT-teknik).

PRODUKTEGENSKAPER

Alla dessa åtgärder går långt utöver de krav som fastställts av standarderna EN, DIN och RAL. Detta innebär att våra produkter inte bara uppnår lång livslängd, utan också minimerar tillverkningen av mikroplaster tack vare ett starkt slitageskydd, oavsett om man använder traditionell plast eller biobaserade polymerer som råmaterial.

Användningen av ett platsbyggt elastiskt skikt i grässystemet minimerar behovet av fibermaterial och gummigranulat. Med en livslängd på över 30 år garanteras en lång livslängd för hela systemet.