UTVECKLING OCH DESIGN

Våra produkters hållbarhet startar med deras utformning. Förutom att produkterna har optimala funktionella egenskaper för idrott, är det särskilt viktigt att de är hållbara och har lång livslängd – för ingen annan åtgärd minskar påverkan på klimatet och miljön som livslängden hos en produkt.  

Vi säkerställer lång livslängd genom att välja råmaterial av hög kvalitet och särskilda fibergeometrier. Genom lämpliga metoder och tekniker motverkar vi också åldrandeprocessen som orsakas av UV-strålning, fukt och värme.

 

 

UV-ljus gör med tiden att fibrerna spricker och blir sköra (se bild). Men Polytans UV-stabilisatorerna förlänger filamentens åldringsprocess.

PRODUKTEGENSKAPER

Alla dess åtgärder är långt utöver de krav som fastställts av standarderna EN, DIN och RALTack vare våra produkters långa livslängd minimeras också tillverkningen av mikroplaster  oavsett om traditionell plast eller biobaserade polymerer används som råmaterial.  

Användningen av ett platsbyggt elastiskt skikt i grässystemet minimerar behovet av fibermaterial och gummigranulat. Med en livslängd på över 30 år garanteras en lång livslängd för hela systemet.