Polybase GT

Nästa steg inför det perfekta elastiska skiktet: Polytan PolyBase GT. Polytans senaste utveckling inom Green Technology kombinerar de välkända fördelarna med elastiska skikt med de miljömässiga fördelarna med en återvunnen produkt och en revolutionerande ny teknik för en klimatvänlig koldioxidanvändning. Detta kommer att ytterligare förbättra den utmärkta miljöprestanda som våra elastiska skikt redan har.

Alla de välkända fördelarna med Polytans elastiska skikt förblir de samma och gör nya PolyBase GT till den idealiska utgångspunkten för konstgrässystem vilka måste fungera på bästa sätt både i fråga om idrottsprestationer och hållbarhet.

BINDEMEDEL MED REVOLUTIONERANDE KOLDIOXIDÄMNE

cardyon® är namnet på denna produkt från tyska Covestro som tillverkar polymerplast och är det första företaget i världen som framgångsrikt använder växthusgasen CO2 som ämne vid framställning av plast och därmed förhindrar att koldioxiden släpps ut i atmosfären. cardyon® används i Polytans PolyBase GT för att åstadkomma ett konstant elastiskt bindemedel för gummigranulat.

GUMMIGRANULAT AV 100 % ÅTERVUNNET MATERIAL

De gummigranulat som används för tillverkning av PolyBase GT är gjorda av 100 procent återvunnet SBR-material som finns i hela Europa utan att det behöver transporteras långa sträckor, vilket avsevärt bidrar till att bevara resurser och miljö. Gummigranulaten i det elastiska skiktet PolyBase GT är gjorda av 100 procent återvunnet styrenbutadiengummi (SBR), ett syntetgummi som används specifikt för tillverkning av bildäck. Polyuretanbindemedlet för den konstant elastiska sammansättningen av granulaten använder sig av det revolutionerande materialet cardyon® som består av upp till 20 procent koldioxid. På så vis skyddas atmosfären inte bara från det CO2 som går direkt in i produkten, utan också från de utsläpp som användningen av råolja i stället för CO2skulle ha gett upphov till.

VARAKTIG ELASTICITET

De idrottsrelaterade egenskaperna hos våra elastiska skikt är framför allt de elasticitetsvärden som varaktigt garanterar spelarnas säkerhet. Om en extrem förskjutning av ifyllnadsmaterialet skulle ske eller gräsytan helt skulle slitas ut vidmakthålls dämpningen och deformationen på ett optimalt sätt.

OPTIMALA MILJÖ- OCH DRÄNERINGSEGENSKAPER

Det elastiska skiktet garanterar inte bara funktionsmässiga fördelar för idrott utan har även genomgående tillförlitliga dräneringsegenskaper. Systemets vattengenomträngligheten bidrar även till att förhindra lakvattenbildning. Dessutom övervakas det elastiska skiktets miljövänlighet genom fullständig kvalitetskontroll i enlighet med de strikta riktlinjer som gäller för mark och vatten.

FULLSTÄNDIGT JÄMN OCH HELT UTAN SKARVAR – TACK VARE PLATSBYGGD KONSTRUKTION

Den platsbyggda konstruktionen hos Polytans elastiska skikt garanterar att resultatet blir en fullständigt plan yta med fastställda lutningsvinklar. Denna konstruktionsmetod är också enda sättet att koppla ihop löparbanor utan att det blir skarvar mellan dem. Det förhindrar att gräsytan på planen blir ojämn och att det bildas sprickor i den. Gräsytan får inga hål och det bildas inga vågor.

POLYTAN GREEN TECHNOLOGY

Polytans ”Green Technology” är en ny generation av välutvecklade produkter som kombinerar banbrytande teknisk expertis från plastindustrin med de funktionsmässiga och ekologiska fördelarna med förnybara råmaterial eller alternativa tekniker som skyddar klimatet. På detta sätt uppfyller Polytan konsekvent sina egna utvecklingskrav för produkter som kombinerar klimatskydd och resursbevarande teknik med utmärkta egenskaper för idrottsaktiviteter.