I enlighet med målen för EU-kommissionens strategi för plast- och bioekonomi forskar vi intensivt på bio- och CO2-baserade plaster. Resurs- och klimatskydd är därmed huvudmål för vårt innovationsprogram vars resultat finns under „Green Technology“-serien. Men det är inte tillräckligt för oss. Förutom att bidra med de klimatsmarta produkterna i Green Technology-serien vill vi tillsammans med våra kunder bidra till miljöskyddet på ytterligare ett sätt!

Tillsammans med vår partner Treedom och med hjälp av våra kunder har vi satt som mål att binda ännu mer koldioxid från luften. I ett gemensamt projekt kallat Polytan Forest kommer vi att plantera träd varje gång en idrottsanläggning utrustas med en av våra miljövänliga GT-produkter. Tack vare kundernas förtroende för Polytan Green Technology ger vi tillsammans ett viktigt bidrag till en klimatsmart framtid inom sporten!

Polytan Forest

För varje nyinstallerad Green Technology-konstgräs produkt tillägnar vi våra kunder 11 träd som tack för deras förtroende. Det är ett träd per spelare i ett lag som ska utnyttja våra nya hållbara idrottsanläggningar. På så vis kommer varje individ bidra till vårt gemensamma mål – att göra sporten ännu mer hållbar, utan att tumma på kvalitet och användbarhet.

Polytan Forest ligger i Kenya. Landets landskap vid den Indiska oceanen har mycket att erbjuda. Treedom har som mål i Kenya att uppmuntra småbönder till att aktivt delta i återplanteringen av skog. Sedan 2014 arbetar Treedom tillsammans med flera lokala organisationer och de lokala myndigheterna för att återplantera skog på landsbygden och skapa alternativa inkomstkällor för befolkningen. Genom att tillsammans med Treedom plantera fruktträd i Polytan Forest hjälper vi alltså inte bara till att binda CO2 i luften utan hjälper även de lokala småbönderna att bygga upp och upprätthålla sin försörjning.

FÖRDELAR

CO2-BINDNING PÅ GLOBAL NIVÅ

När allt kommer omkring har alla planterade träd en sak gemensamt: De binder upp CO2 under sin livslängd och kommer på så sätt att – helt naturligt – gynna hela planeten.

BEVARING AV ARTRIKEDOM OCH ÅTERPLANTERING AV SKOG

I Polytan-skogen planteras träd av olika arter och storlekar (både skogs- och fruktträd). På så sätt bevaras och främjas inte bara artrikedomen utan möjliggör även en effektivare användning av marken.

STÖD TILL SMÅBÖNDER

Lokala småbönder utbildas enligt skogsjordbrukets framgångskoncept så att de kan generera inkomst från sina träd.

FRUKT SOM NÄRINGSKÄLLA

Fruktträd är en viktig näringskälla men också en inkomstkälla för lokala samhällen.

POLYTAN FOREST

ALLA TRÄD I POLYTAN FOREST

har en egen träddagbok där man kan följa dess historia.

är geolokaliserat så att du vet exakt var det finns.

fotograferas i det ögonblick det planteras.

håller dig regelbundet uppdaterad om projektets historia.

BLI EN DEL AV INITIATIVET

Välj en Polytan GT-konstgräs produkt
Få din personliga trädkod
Lös in din kod via Treedom och bli en del av Polytan Forest
Få regelbundna uppdateringar från dina träd och se hur de gör skillnad för vår miljö
Previous
Next

Lös in din egen kod

Har du några frågor? Vi hjälper gärna till!