LigaTurf CROSS GTzero

VÄRLDENS FÖRSTA 100 % KOLDIOXIDNEUTRALA FOTBOLLSGRÄS

Som enda tillverkare kan Polytan erbjuda ett helt koldioxidfritt konstgräs: LigaTurf Cross GTzero. De klimatneutrala egenskaperna har bekräftats av oberoende testinstitut. Fokus Zukunft GmbH & Co.KG, en branschoberoende hållbarhetskonsult åt medelstora företag, har officiellt bekräftat att LigaTurf Cross GTzero är koldioxidneutralt. Många faktorer behöver samverka på vägen till en klimatneutral produkt, till exempel en produktion med grön el. Den viktigaste aspekten är dock PE-råvaran som utvinns ur sockerrör.

Vi får denna råvara från vår brasilianska partner Braskem. Den används inte bara i LigaTurf Cross GTzero utan också i andra produkter som olika landhockeygräs och våra senaste fotbollsgräs LigaGrass Synergy GT och LigaTurf Cross GT. I närtid kommer produkterna med I´m Green™ polyeten dessutom bli fler.

LigaTurf Cross GTzero

Vårt intresse

För Polytan har det alltid varit viktigt att noga följa varje led i värdekedjan. Var odlas sockerröret? Påverkar det livsmedelsproduktionen? Måste man använda mer av andra råvaror i produktionen, t.ex. vatten? Först när vi var nöjda med svaren på alla dessa frågor valde vi att inleda ett samarbete med Braskem.

Några fakta:

1.   Sockerrörsodlingarna i Brasilien ligger tusentals kilometer ifrån regnskogarna som är så viktiga för jordens klimatbalans. De motsvarar ca 1,2 procent av Brasiliens yta, varav knappt 0,02 procent finns hos vår partner Braskem.

2.   Sockerrör är mer än ett livsmedel i Brasilien. Utöver socker utvinner man etanol som är en typ av alkohol. I Brasilien används etanolen till stor del som drivmedel, men den bearbetas också vidare till polyeten. En annan biprodukt av sockerproduktionen är blasten. Den används för koldioxidneutral elproduktion i ekologiska kraftverk. På så sätt täcks omkring 16 procent av det brasilianska energibehovet.

3.   Askan efter förbränningen återförs till sockerrörsfälten som gödning. De områden där man odlar sockerrör ligger ca 2500 mil från regnskogen. Här är klimatet så gynnsamt att det knappt behövs någon konstbevattning. Plantornas vattenbehov täcks till 93 procent av naturlig nederbörd.

4.   Bruksvattnet som används i produktionen bereds och återförs till kretsloppet. Få andra produkter kan visa en så gynnsam vattenbalans.

DESS ROLL FÖR KOLDIOXIDBALANSEN

Men hur påverkas koldioxidbalansen? I livscykelanalysen från ACV Brasil jämfördes I’m greenTM polyeten med konventionell polyeten från fossila källor. Resultatet visade att för varje ton I’m greenTM polyeten som produceras kan ca 3,09 ton koldioxidekvivalenter fångas in och fixeras. Det motsvarar en minskning med mer än 5 ton koldioxidekvivalenter när man använder I‘m green™ polyeten i stället för polyeten från fossila källor.

FÖRDELAR MED KOMBINERADE FILAMENT

LigaTurf Cross GTzero är en produkt i den framgångsrika serien LigaTurf Cross som revolutionerade utvecklingen inom fotbollsgräs vid lanseringen 2016. För första gången kunde ett grässystem förena behoven hos kommuner och privata investerare med kraven från spelare och användare. Krusade LigaGrass Pro-filament med Polytan PreciTex-teknik kombinerades med blanka LigaTurf RS+-filament för en verklig försäljningshit i Polytans portfölj. Det undgick förstås inte konkurrenterna och idag är LigaTurf Cross den mest kopierade gräsvarianten efter LigaTurf RS+. Anledningen till framgångarna är inte bara ett naturgräslikt utseende och perfekta spelegenskaper utan också enklare skötsel, en nästan halverad användning av gummigranulat och bättre kvarhållning av fyllnadsgranulatet i gräsmattesystemet. I den aktuella diskussionen om användningen av gummigranulat är idrottsföreningar med en LigaTurf Cross fotbollsplan därför väl positionerade.

RÅMATERIAL

För att tillverka LigaTurf Cross GTzero använder Polytan det hållbara och biobaserade PE-materialet I’m green™ från vår partner Braskem. Detta råmaterial har använts i Poligras Tokyo GT:s gräs sedan 2018 och har blivit mycket populärt, särskilt utomlands. LigaTurf Cross GTzero består av upp till 70 procent biobaserad I’m green™ polyeten från sockerrör. Det intygas av ett oberoende laboratorium för varje grässystem. Detta är grunden för dess CO2-neutralitet.

Energimix

Polytans energistyrning är certifierad enligt DIN EN ISO 50001. Produktionen lades om till grön el under sommaren 2019. Detta är en åtgärd som gynnar alla produkter i vår portfolio – alltså även LigaTurf Cross GTzero. Vi kommer naturligtvis att certifiera och visa upp denna positiva klimatåtgärd.

Slitskikt

Det nya polyuretan-slitskiktet PolyCoat med Tuft-Guard förstärker ytterligare den positiva energibalansen hos LigaTurf Cross GTzero. Tack vare ett lättare slitskikt, mindre restvatten och bättre värmeupptagning reduceras även energikonsumtionen i slitskiktssystemet, det sista steget i processen mot det färdiga fotbollsgräset.

Men LigaTurf Cross GTzero har ännu fler fördelar. Det nya LigaTurf Cross GTzero-systemet har högre masktäthet än föregångarna och erbjuder även utökat skydd vid fall och tacklingar. Dessutom är ifyllnadsgranulaten bättre förankrade i gräset, vilket förhindrar den så kallade stänkeffekten. Fördelen: det behövs mindre gummigranulat och utsläppen minskar markant. Även för de naturliga ifyllnadsgranuaten såsom kork och sand innebär den större mängden fibrer bättre stabilisering av materialen.

Energimix

Polytans energistyrning är certifierad enligt DIN EN ISO 50001. Produktionen lades om till grön el under sommaren 2019. Detta är en åtgärd som gynnar alla produkter i vår portfolio – alltså även LigaTurf Cross GTzero. Vi kommer naturligtvis att certifiera och visa upp denna positiva klimatåtgärd.

Men LigaTurf Cross GTzero har ännu fler fördelar. Det nya LigaTurf Cross GTzero-systemet har högre masktäthet än föregångarna och erbjuder även utökat skydd vid fall och tacklingar. Dessutom är ifyllnadsgranulaten bättre förankrade i gräset, vilket förhindrar den så kallade stänkeffekten. Fördelen: det behövs mindre gummigranulat och utsläppen minskar markant. Även för de naturliga ifyllnadsgranuaten såsom kork och sand innebär den större mängden fibrer bättre stabilisering av materialen.

Slitskikt

Det nya polyuretan-slitskiktet PolyCoat med Tuft-Guard förstärker ytterligare den positiva energibalansen hos LigaTurf Cross GTzero. Tack vare ett lättare slitskikt, mindre restvatten och bättre värmeupptagning reduceras även energikonsumtionen i slitskiktssystemet, det sista steget i processen mot det färdiga fotbollsgräset.
Polytan kan redan kontrollera och optimera alla dessa processer så vi kompromissar inte med gräsets prestandaegenskaper. Som pionjär inom området för biobaserade råmaterial och kompetent och erfaren tillverkare inom polyuretankemi har vi den expertkunskap som krävs för att behärska denna utmanande kombination av funktionskrav och hållbarhet inom produktion och råmaterial.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

  • Green Technology inuti: filament som upp till 70 % utgörs av biobaserade fibrer från råmaterial (PE)
  • Kombination av släta (fibertjocklek 360 μm) och texturerade (fibertjocklek 250 μm) gräsfilament
  • Ökad stygndensitet för reducerad granulatanvändning och ännu högre upptagningsförmåga

POLYTAN GREEN TECHNOLOGY

Polytans ”Green Technology” är en ny generation av välutvecklade produkter som kombinerar banbrytande teknisk expertis från plastindustrin med de funktionsmässiga och ekologiska fördelarna med förnybara råmaterial eller alternativa tekniker som skyddar klimatet. På detta sätt uppfyller Polytan konsekvent sina egna utvecklingskrav för produkter som kombinerar klimatskydd och resursbevarande teknik med utmärkta egenskaper för idrottsaktiviteter.