Återvinning och återanvändning

Efter våra produkters livslängd löpt ut återvinns materialet. Under återvinningsprocessen skärs konstgräset i ark för att sedan strimlas och delas upp i beståndsdelar. Ifyllningsgranulaten används för bland annat tillverkning av gummigolv och gräsfibrerna kan brukas i plastbearbetningsindustrin.   

ÅTERVINNINGSPROCESSEN

I framtiden kommer företaget att erbjuda att avlägsna och återanvända material från det gamla konstgräset till det nya. Uppsamlat material separeras direkt på plats. Sand och eventuellt granulat kan installeras om med det nya konstgräset och behöver inte längre transporteras, vilket minskar koldioxidutsläppen 

VÄRMEÅTERVINNING

Om våra produkter inte återvinns används de för uppvärmning. Under förbränningen släpper produkterna endast ut så mycket koldioxid som växterna tagit upp under tillväxten.