Återvinning och återanvändning

Inte ens efter våra produkters aktiva karriär på planen har de tjänat ut. I samarbete med ledande aktörer inom återvinning har vi till exempel utvecklat en metod genom vilken hela konstgrässystemet indelas i grupper med identiskt material och återvinns på lämpligt sätt.

ÅTERVINNINGSPROCESSEN

I den här återvinningsprocessen skärs först hela konstgräset i ark för att sedan strimlas och delas upp i sina beståndsdelar. Medan ifyllnadsgranulaten kan användas för tillverkning av gummigolv eller formgjutna delar kan gräsfibrerna och underlagsmaterialet smältas ner och återvinnas för användning i plastbearbetningsindustrin.

VÄRMEÅTERVINNING

Om våra produkter inte återvinns utan används för uppvärmning kommer endast så mycket koldioxid som växterna
tagit upp under tillväxten att släppas ut från förbränningen av förnybara råmaterial.