Projektet Green Lighthouse – en fallstudie

Polytans nya landhockeygräs Poligras Tokyo GT är en produkt som på ett exemplariskt sätt förkroppsligar målen för strategin Green Technology. Genom utvecklingen av det här landhockeygräset har Polytan lyckats lansera en produkt som ger tydliga fördelar för klimatet och miljön jämfört med konventionella konstgrässystem och samtidigt erbjuder en spelkvalitet i världsklass. Polytans Poligras Tokyo GT är det landhockeyunderlaget för internationella mästerskap och tävlingar!

KONSTGRÄSET POLIGRAS TOKYO GT BESTÅR AV MINST 60 PROCENT SOCKERRÖR, ETT FÖRNYBART MATERIAL.

  • Minskad konsumtion av oljebaserade material
  • Bidrar inte till förstörelsen av tropiska regnskogar
  • Konkurrerar inte med områden som är reserverade för livsmedelsproduktion
  • Tillverkat av CO2-neutrala material
Men vad är det som gör Poligras Tokyo GT mer hållbart än konventionella konstgrässystem? För att ta reda på det bör man titta på hela värdekedjan som börjar på sockerrörsfälten i Brasilien. Vår partner Braskem använder bara 0,02 % av de tillgängliga sockerrören för tillverkningen av I’m green™ polyeten. Braskem odlar inte sockerrör för egen del, utan beställer materialet från sockerrörsleverantörer.

GRÖN REVOLUTION:
BIOPOLYETEN I'M GREEN™

Som med alla våra konstgrässystem är filamenten (gräsfibrer) som används i Poligras Tokyo GT tillverkade av polyeten, en giftfri och mycket återvinningsbar plast som under många år har använts för idrottsplaner. Det unika med polyetenen som används i Poligras Tokyo GT är att det till 60 procent är tillverkat av sockerrör. I’m green™ polyeten – en revolutionerande bioplast från den brasilianska tillverkaren Braskem. Förnybara resurser i stället för fossila resurser.

BÄSTA MÖJLIGA RÅMATERIALPRODUKTION

Sockerrör används för att tillverka biobaserad polyeten från Braskem. I odlingsområdet omvandlas detta alltid delvis av sockerrörsfabrikerna till bioetanol (bränsle), en biprodukt av livsmedelsproduktionen (socker) i Brasilien. I Brasilien är livsmedelsproduktionen och bränsleproduktionen oskiljaktigt sammanlänkade. Odlingsområdet ligger 2 500 km från regnskogen i Amazonas. Odlingen sker utan konstbevattning och med en hög andel naturligt gödningsmedel (aska och vinass).

UPPFÖRANDEKOD

För att skydda arbetarnas rättigheter på sockerrörsplantagerna har Braskem ålagt sina etanolleverantörer att följa en ”uppförandekod” som en del av programmet ”National Commitment to Social Assistance” (nationellt åtagande om socialt stöd).

KONKURRERAR INTE MED LIVSMEDELSPRODUKTIONEN

Vid framställning av I’m green™ polyeten används de två första pressningarna av sockerröret till livsmedel för framställning av socker – det är endast den tredje pressningen (vars kvalitet inte är tillräckligt hög för sockerproduktion) som tillsammans med melassen tjänar som utgångsmaterial för tillverkning av biopolyeten. Bagass, som också är en biprodukt av pressningen av sockerrör, används i biokraftverk för tillverkning av CO2-neutral energi. Bagass alstrar energi och ånga (värme) för framställning av socker och etanol. Detta har en direkt inverkan på det negativa koldioxidavtrycket från I’m green™. Askan som kommer från förbränningen av bagass används som organiskt gödningsmedel på sockerrörsfälten.
Den här processen ligger därför ganska nära idealet om en självständig och sluten kretsloppsekonomi.

KLIMATPOSITIV –MINSKAR KLIMATPÅVERKAN

Biopolyeten som framställs av själva sockerröret är en till 100 procent konventionell polyeten av oljetyp i samtliga kvaliteter – med en viktig skillnad: under framställningen av ett ton konventionell polyeten frigörs cirka 1,9 ton miljöfarlig CO2. När det gäller I’m green™ polyeten absorberas CO2 från atmosfären. En livscykelanalys som kan beskrivas som ”vagga till grind” (dvs. livscykeln från odling till leverans från fabriken) har visat att framställningen av ett ton Polytan biopolyeten minskar klimatbördan med 2,77 ton CO2.

Till och med efter att det transporterats från Brasilien till Polytans produktionsanläggningar i Europa förblir CO2-balansen positiv för klimatet. När containerfartyget anlöper Rotterdams hamn är CO2-balansen fortfarande fördelaktig med ett övertag på cirka 2,62 ton.

Läs mer
För tillverkningen av Poligras Tokyo GT blandas I’m green™ polyeten med konventionell polyeten enligt förhållandet 60:40, för att sedan smältas ned och pressas till filament. Det är önskvärt att använda en hög andel biopolyeten, och att använda 100 procent biopolyeten skulle fullfölja övergången till ett fullständigt CO2-neutralt gräs.

Poligras Tokyo GT

Men även om den kombineras med en konventionell polyeten ger Poligras Tokyo GT goda möjligheter till en minskad klimatpåverkan. Med ett biobaserat råmaterialinnehåll på 60 procent kan man därmed spara nästan 2 ton CO2 per ton material som går åt till filament i gräsmattor. För en hel landhockeyplan kan därför omkring 28 ton CO2 sparas. Det motsvarar ungefär CO2 som finns lagrad i 2,2 hektar tysk skog.*

Eller, för att uttrycka sig mer exakt: En hektar tysk skog lagrar cirka 13 ton CO2 per år över alla åldersgrupper.

* I de tyska skogarna finns för närvarande 1,2 miljarder ton kol. Det motsvarar cirka 4,4 miljarder ton CO2.