Fusion GT

Med Green Technology Infill Fusion GT presenterar Polytan ett grönt alternativ till ifyllnadsmaterial som är gjort av SBR och andra plaster. Det här är ett avgörande steg mot nya lösningar som skulle kunna bli upp till 100 procent nedbrytbart i framtiden. Fusion GT – som är tillverkat i Tyskland – kombinerar noggrant utvalda EPDM-plaster av hög kvalitet med hållbara naturmaterial.

En perfekt kombination av natur och teknik – med utomordentliga egenskaper: Fusion GT förbättrar konstgräsets spelbarhet under alla väderförhållanden samtidigt som det erbjuder förstklassiga funktionella egenskaper som gör spelarna lyriska. Detta innovativa ifyllnadsmaterial är resultatet av många års forskning. Det är motståndskraftigt mot UV-strålning, alla slags väderförhållanden och mögel. Dess särskilda form och låga bulkvikt gör att mängden som behövs för att fylla konstgräsarenorna kan minskas med cirka 20 procent. Detta gör Fusion GT till en särskilt ekonomisk och grön lösning i fråga om ifyllnad!

NATURLIGT HÅLLBARA RÅMATERIAL

Fusion GT bygger på en beprövad ifyllnadsteknik och kombinerar syntetiskt gummi med naturprodukter som kalk och det förnybara råmaterialet hampa. Härkomsten för och förädlingen av samtliga material beaktas och de naturliga råmaterial som används bearbetas i Europa och förvärvas på ett hållbart sätt. De naturliga råmaterialen som används i Fusion GT uppstår vid framställningen av naturmaterial som används inom industrin och återvinns för många olika ändamål.

HEMP, A NATURAL MATERIAL

Hampa är en av världens äldsta grödor och
används idag för en rad olika ändamål, inbegripet tillverkning av isoleringsmaterial,
papper av hög kvalitet och tekniska textilier.
Som ett snabbväxande råmaterial har hampa utmärkta
klimat- och miljöegenskaper, är synnerligen
bra för temperatur- och vattenlagring och är också
särskilt hållbart och motståndskraftigt mot
fukt, skadedjur och mögel.

Mer information

ETT SMART VAL – MINDRE AVFALL, HÖGRE KOMFORT

Fusion GT är en särskilt ekonomisk lösning. Den optimerade materialvolymen garanterar bättre bulkdensitet, vilket kräver mindre material per kvadratmeter. Den höga spelbarheten och den enhetliga prestandan förblir desamma. Beroende på vilket konstgrässystem som används kan materialförbrukningen minskas med cirka 20 procent.

Fusion_1560x1425px_Grafik_konventionell_en-olas1x763jyzd6885c529uamv1gmgtxuc3b1yyov5g
fusion-gt-grafik

ETT SMART VAL – MINDRE AVFALL, HÖGRE KOMFORT

Fusion GT är en särskilt ekonomisk lösning. Den optimerade materialvolymen garanterar bättre bulkdensitet, vilket kräver mindre material per kvadratmeter. Den höga spelbarheten och den enhetliga prestandan förblir desamma. Beroende på vilket konstgrässystem som används kan materialförbrukningen minskas med cirka 20 procent.

LAGRINGSKAPACITET

Fusion GT:
2.2 l/m2


Konventionell ifyllnad:
ingen lagringskapacitet

TEMPERATURMINSKNING

Fusion GT: temperaturminskning
ner till -15 °C


Konventionell ifyllnad:
ingen temperaturminskning

ÖVRIGA EGENSKAPER

HÅLLBAR VID INTENSIV IDROTTSANVÄNDNING OCH I ALLA VÄDER

Ifyllnadsgranulaten måste alltid fungera perfekt. De direktexponeras för väder och vind och måste alltid leverera jämn och hög prestanda, både när det är varmt och när det är minusgrader. Dagliga påfrestningar under loppet av många år ställer höga krav på slitstyrkan hos de små gummigranulaten. Infill Fusion GT har en stabil sammansättning och en mycket avancerad processteknik som garanterar att dessa krav uppfylls.

Mer information

FULLSTÄNDIGT SPELBAR TACK VARE DE BEPRÖVADE EGENSKAPERNA HOS POLYTANS GUMMI

EPDM-komponenterna som ingår i Infill Fusion GT är vad som ligger bakom de beprövade fördelarna med nya gummigranulater. Det är ett konstant elastiskt, mjukt och hudvänligt material för spelarkomfort, jämn kornfördelning och naturlig form samt låg bulkvikt tack vare fiberkomponenten, vilket garanterar ekonomisk användning av materialet.

Mer information

NATURLIG FÄRG

Den naturligt bruna färgen gör också att produkten ser ut som riktigt gräs. Pigmenteringen har noga valts ut så att man uppnår en liknande ljusreflektion som med grön ifyllnad. Detta innebär att temperaturfördelarna framför ett mörkt eller svart ifyllnadsmaterial helt kvarstår.

Mer information

MILJÖ OCH HÄLSA

Att bevara det naturliga är inte bara en slogan för Fusion GT. Det är också viktigt för att se till att produkten erbjuder ett utmärkt miljö- och hälsoskydd. Vi vill uppfylla de strängaste kraven och på det sättet gå mycket längre än vad lagstiftningen kräver.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH EGENSKAPER

  • Optimala spelegenskaper
  • Naturlig klimatkontroll
  • Förebyggande av personskador
  • Lång livslängd

POLYTAN GREEN TECHNOLOGY

Polytans ”Green Technology” är en ny generation av välutvecklade produkter som kombinerar banbrytande teknisk expertis från plastindustrin med de funktionsmässiga och ekologiska fördelarna med förnybara råmaterial eller alternativa tekniker som skyddar klimatet. På detta sätt uppfyller Polytan konsekvent sina egna utvecklingskrav för produkter som kombinerar klimatskydd och resursbevarande teknik med utmärkta egenskaper för idrottsaktiviteter.